Τα δικαιώματά σας σε περίπτωση σύλληψης

Εξακρίβωση στοιχείων Αν σας σταματήσουν αστυνομικοί για οποιονδήποτε λόγο στο δρόμο και σας ζητήσουν να επιδείξετε την αστυνομική σας ταυτότητα, οφείλετε και πρέπει

Περισσότερα