Τομείς Ποινικού - Αστικού Ενδεικτικά

Ποινικό|Οικονομικά Εγκλήματα (Απάτη, Εκβίαση, Νομιμοποίηση)
Αστικό| Αδικοπραξίες, Αδικαιολόγητος πλουτισμός κ.τ.λ.
Ποινικό| Ναρκωτικά (Εμπορία, χρήση, τοξικολογικές εξετάσεις)
Αστικό|Συμβάσεις, Ιδιωτικά συμφωνητικά κτλ.
Ποινικό|Φορολογικά Αδικήματα (εικονικά τιμολόγια, φπα κτλ)
Αστικό|Οικογενειακό (διατροφές-διαζύγια- επικοινωνία)
Ποινικό| Ανθρωποκτονίες (δόλος, αμέλεια κτλ.)
Αστικό|Κληρονομικά (Αποδοχή, αποποίηση, διαθήκη κτλ)
Ποινικό|Συκοφαντική Δυσφήμηση (εξύβριση, εταιρείας κτλ)
Αστικό|Ακινητα (Αγορά, πώληση, έλεγχος τίτλων κτλ)
Ποινικό|Σωματικές Βλάβες (βαριά, επικύνδυνη, απλή κτλ.)
Αστικό| Αποζημιώσεις (τροχαία, κλοπές, ασφαλιστικές κτλ.)