ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αλέξανδρος Π. Αλεξιάδης
Founder & Managing Partner

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Τομείς εξειδίκευσης: Ποινικό, Αστικό και Εμπορικό δίκαιο.

Περισσότερα
Ποινικολόγος
Θεόδωρος Παναγιώτου
Partner

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Τομείς εξειδίκευσης: Ποινικό Φορολογικό και Διοικητικό δίκαιο.

Περισσότερα
Δικηγόρος
Μαρία Ιώαννα Διαμαντή
Partner

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Τομείς εξειδίκευσης: Εμπορικό, Αστικό, Διοικητικό δίκαιο.

Περισσότερα
Δικηγόρος
Ευθυμία Κ. Βαχαρίδου
Συμβολαιογράφος

Γεννήθηκε στην Αθήνα.Σπουδές: Τμήμα Νομικής Σχολής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών. Αναλαμβάνει τίτλους, ελέγχους ακινήτων, βάρη. Ενορκες βεβαιώσεις.

Περισσότερα
Συμβολαιογράφος